Ritning av ett äldre hus på ett vitt papper.

Teknisk förvaltning

OM

Förvaltartjänsten

Vi erbjuder en heltäckande roll i små som stora bostadsrättsföreningar och för fastighetsägare.

Förvaltartjänsten är en specialtjänst som blivit alltmer populär, speciellt för bostadsrättsföreningar. Förvaltaren jobbar direkt underställd styrelsen och stöttar i allt det operativa arbetet, på så vis kan styrelsen säkerställa att utfört arbete sker enligt rådande lagar och regler och till bäst pris.

En medarbetare med varselväst inspekterar ett hus.

Med oss på FKIV får ni en personlig förvaltare som ser över och hanterar allt inom den tekniska förvaltningen. Din personliga kontakt håller er uppdaterade på vad som behöver göras och hur fastigheten mår – samt förser er med bra underlag när ni behöver fatta beslut.

Vi, Brf Seglaren, känner oss väldigt trygga med att jobba med Fastighetskonsult i väst och vår förvaltare, han är, i sin roll som förvaltare, professionell, kunnig, engagerad och serviceminded vilket har resulterat i ett stort förtroende från oss.